THIẾT KẾ SẢN PHẨM

Thu ngắn khoảng cách giữa doanh nghiệp và người dùng bằng cách tạo ra một sản phẩm mạnh mẽ lấy người dùng làm trung tâm

Thiết kế sản phẩm đóng vai trò quan trọng trong bất kỳ doanh nghiệp công nghệ nào. Chúng tôi sẽ giúp bạn thiết kế các sản phẩm số lấy người dùng làm trung tâm, hỗ trợ mạnh mẽ cho các dịch vụ chiến lược của bạn và đáp ứng nhu cầu của người dùng một cách hiệu quả nhất. Không chỉ có UI/UX tuyệt vời, các thiết kế của chúng tôi còn thu ngắn khoảng cách giữa doanh nghiệp của bạn đến người dùng với tính khả dụng sản phẩm, được xây dựng trên hệ thống thiết kế 5 bước nghiêm ngặt.

Thấu hiểu

Tìm hiểu những vấn đề dẫn đến nhu cầu phát triển ứng dụng cụ thể từ người dùng

Xác định

Tập trung xác định các vấn đề chính của người dùng và giải quyết các vấn đề theo hướng lấy người dùng làm trung tâm

Đề xuất

Sử dụng nhiều phương pháp tiếp cận để đề xuất những ý tưởng và giải pháp tiềm năng đầy mới mẻ và đa dạng

Tạo mẫu

Tạo mẫu đưa các ý tưởng vào môi trường thử nghiệm, xác định các hạn chế và sai sót, cho phép chúng tôi đánh giá khả năng hoạt động của thiết kế

Thử nghiệm

Thử nghiệm làm rõ được các vấn đề sâu hơn và xác nhận sự thấu hiểu người dùng của sản phẩm, từ đó học hỏi và cải thiện đến khi hoàn thành

Dựa vào nhu cầu của doanh nghiệp của bạn, chúng tôi ở đây để cung cấp dịch vụ
tốt nhất trong lĩnh vực thiết kế sản phẩm số hoặc nâng cấp sản phẩm hiện có của bạn.

CÁC DỰ ÁN THIẾT KẾ SẢN PHẨM

Các dự án thiết kế sản phẩm thực tế BigIn đã hoàn thành với đa dạng ngành nghề và nhu cầu khác nhau, qua đó mang lại những giá trị đích thực cho doanh nghiệp và tạo ra sự khác biệt trên thị trường

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
DỰ ÁN VỚI DỊCH VỤ TẠI BIGIN

Bắt đầu xây dựng dự án với chúng tôi!

Hãy cho BigIn biết ý tưởng và kế hoạch phát triển sản phẩm của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp giải pháp số hiệu quả nhất mà doanh nghiệp bạn cần.