QUY TRÌNH SÁU BƯỚC TẠI BIGIN

Quy trình triển khai chuyên nghiệp đảm bảo sản phẩm chất lượng

Process 1 Phát triển 3 Phân tích & Thiết kế 2 Hoạch định 1
Chất lượng uy tín được đánh giá từ Clutch.co
Process 2 Đánh giá 6 Triển khai 5 Kiểm thử 4

LẬP KẾ HOẠCH

Tại BigIn, lập kế hoạch dự án là giai đoạn mang tính quyết định trong quy trình quản lý dự án.
Việc hoạch định đúng đắn sẽ đơn giản hóa toàn bộ dự án thành một loạt các bước liên kết, qua đó xác định mục tiêu và hướng đi phù hợp, đảm bảo rằng các nguồn lực đều sẵn sàng, đúng hạn.

Vai trò và trách nhiệm

Qua quá trình trao đổi linh hoạt với khách hàng, chúng tôi có sự thấu hiểu sâu sắc về từng vị trí và yêu cầu công việc, theo đó chỉ định nhân sự phù hợp chịu trách nhiệm từng phần của dự án.

Quản lý ngân sách và
thời gian

Chúng tôi cũng cung cấp các sản phẩm phù hợp với ngân sách hoặc tiến độ kì vọng do chính bạn đề nghị, luôn đảm bảo khả năng phát triển linh hoạt dựa theo nhu cầu của bạn.

Thiết lập các mục tiêu

Chúng tôi chia nhỏ mục tiêu lớn thành các mục tiêu ngắn hạn và nhiệm vụ riêng lẻ, sau đó sắp xếp theo thứ tự ưu tiên dựa trên quy mô, tầm quan trọng và các yếu tố phụ thuộc của chúng.

Quản lý rủi ro

Đối với chúng tôi, việc xác định rủi ro, theo dõi và giảm thiểu chúng trong suốt giai đoạn lập kế hoạch dự án là vô cùng quan trọng để không bị động trong các quy trình phát triển tiếp theo.

PHÂN TÍCH & THIẾT KẾ

Tất cả quá trình chuyển đổi các yêu cầu chi tiết thành hiện thực đều nằm trong giai đoạn này. Vì tính chất quan trọng đó, đây là phần đòi hỏi sự tham gia và phân tích chuyên sâu của hầu hết các bộ phận, từ Business Analysts đến các Technical Leads và UX/UI Lead.
Các bước được thực hiện với sự thảo luận liên tục nhằm đảm bảo tính khả thi, tính thực tiễn và khả năng ứng dụng của sản phẩm trước khi chính thức bắt đầu triển khai.

PHÁT TRIỂN

Đây là lúc các lập trình viên chuyên nghiệp của chúng tôi bắt đầu quá trình phát triển phần mềm thực tế sau khi nhận được các tài liệu thiết kế chính thức.
Các thiết kế được chuyển hóa liền mạch sang mã nguồn (source code). Tất cả các thành phần bên trong của phần mềm đều được thực hiện trong giai đoạn này.

Phát triển phần mềm
linh hoạt

Ngôn ngữ mã hóa hiện đại

Quy chuẩn coding
chất lượng cao

Giải pháp điện toán đám mây

KIỂM THỬ

Không dừng lại ở đó, quy trình tiếp tục đến bước thử nghiệm!
Bất kỳ lỗi nào được phát hiện đều được sửa chữa và ghi chép. Kiểm tra lại và kiểm thử hồi quy được thực hiện đến khi phần mềm đáp ứng được mong đợi của bạn.

Kiểm thử chấp nhận (UAT)

Kiểm thử hiệu suất

Kiểm thử tự động

Kiểm thử người dùng

Acceptance testing (UAT)

Automation
testing

Performance
testing

User
testing

TRIỂN KHAI

Môi trường local

Môi trường staging

Kết thúc quy trình Kiểm thử, chúng tôi chuyển sang Triển khai - quy trình được sử dụng để mang phần mềm hệ thống đến với người dùng. Với việc triển khai qua nhiều môi trường trong một dự án khách hàng trước khi ra mắt chính thức, đây là nền tảng hoàn hảo để BigIn và khách hàng có thể làm việc,
thảo luận và sửa đổi mà không can thiệp đến môi trường Live.

Môi trường test

Môi trường production

Local
environment

Test
environment

Staging
environment

Production
environment

ĐÁNH GIÁ

Để hoàn tất quá trình phát triển phần mềm, chúng tôi tiến hành đánh giá phiên bản demo đã triển khai.
Khi sản phẩm vượt qua hệ thống đánh giá nghiêm ngặt cuối cùng, chúng tôi đã sẵn sàng mang đến cho bạn phiên bản hoàn hảo nhất của ứng dụng phần mềm mà bạn kì vọng.

Nhu cầu
người dùng cuối

Dễ sử dụng

Chuẩn mạnh

Khả năng
tương thích

Chi phí

Tùy chỉnh

Tính năng

Hiệu suất

Quy trình tiêu chuẩn mang lại
kết quả chất lượng

Hợp tác với BigIn để cùng những chuyên gia phần mềm kì cựu phát triển ý tưởng của bạn thành sản phẩm chất lượng cao nhất! Kì vọng của bạn chính là mục tiêu của chúng tôi.

Công cụ ước tính

Công cụ hiệu quả để bạn ước tính chi phí phát triển phần mềm cùng các chuyên gia tại BigIn dựa theo nhu cầu hiện tại của bạn