MicrosoftTeams-image (2)

Merchant Boarding in Payment Industry

Hệ thống web phức hợp quản lý toàn bộ quá trình nhập liệu và xét duyệt đơn vị kinh doanh

merchant-mockup

Thị trường

USA

Ngành công nghiệp

Thanh toán

Nền tảng

Trang web

Base Country

Virginia, USA

Industry

Payment​

Platform

Web Development

Merchant Boarding là hệ thống web phức hợp quản lý toàn bộ quá trình nhập liệu và xét duyệt những đơn vị kinh doanh cho chương trình cung cấp dịch vụ thanh toán qua thẻ. Đây là quy trình phức tạp trải qua nhiều bước xét duyệt và tích hợp với nhiều API của các hệ thống xử lý thông tin khác nhau.

GIẢI PHÁP

Merchant Boarding là hệ thống web phức hợp quản lý toàn bộ quá trình nhập liệu và xét duyệt những đơn vị kinh doanh cho chương trình cung cấp dịch vụ thanh toán qua thẻ. Đây là quy trình phức tạp trải qua nhiều bước xét duyệt và tích hợp với nhiều API của các hệ thống xử lý thông tin khác nhau.

Công nghệ sử dụng:

Hệ Front End được dựng trên .NET MVC 5 framework và Kendo UI. Hệ backend bao gồm .NET Windows Services, SOAP Web Services, và hơn 5 Microsoft SQL Backend Jobs như các bộ điều khiển quy trình.

Built with

TÍNH NĂNG

Một quy trình phức tạp với xác thực chéo, quy trình phê duyệt nhiều bước giao tiếp với hơn 5 API bên ngoài.

40%

Cost reduce

300%

Faster work

600,000+

Transferee served

40%

Cost reduce

300%

Faster work

600,000+

Transferee served

CÁC SẢN PHẨM KHÁC

Các dự án thành công đã được thiết kế và phát triển hiệu quả nhất tại BigIn

CÔNG CỤ ƯỚC TÍNH

Công cụ hiệu quả để bạn ước tính chi phí phát triển phần mềm cùng các chuyên gia tại BigIn dựa theo nhu cầu hiện tại của bạn