MicrosoftTeams-image (2)

Back Office System – Blockchain

Hệ thống văn phòng hỗ trợ để quản lý đầu tư tiền điện tử

backoffice-mockup

Thị trường

USA

Ngành công nghiệp

Tài chính

Nền tảng

Trang web

Base Country

Virginia, USA

Industry

Finance

Platform

Web Development

Dự án này nhằm cung cấp một hệ thống văn phòng hỗ trợ để quản lý đầu tư tiền điện tử. Nó kết nối với API Coinbase, mạng Ethereum để thực hiện và quản lý các giao dịch.

GIẢI PHÁP

Website được yêu cầu tích hợp với các API có độ tin cậy và bảo mật cao với nhiều phương pháp bảo mật hiện đại.

Công nghệ sử dụng:
Laravel 5, PosgreSQL và NodeJS là cốt lõi của backend. Nó được tùy chỉnh để cung cấp nhiều phương pháp bảo mật và thích ứng cao để giao tiếp với nhiều API.

Xây dựng trên

TÍNH NĂNG

Chức năng trung tâm là Ví điện tử – quản lý tất cả các giao dịch đến từ nhiều loại tiền điện tử với nhiều chức năng: gửi tiền, rút tiền, chuyển khoản, tính toán tiền thưởng.

40%

Cost reduce

300%

Faster work

600,000+

Transferee served

40%

Cost reduce

300%

Faster work

600,000+

Transferee served

CÁC SẢN PHẨM KHÁC

Các dự án thành công đã được thiết kế và phát triển hiệu quả nhất tại BigIn

CÔNG CỤ ƯỚC TÍNH

Công cụ hiệu quả để bạn ước tính chi phí phát triển phần mềm cùng các chuyên gia tại BigIn dựa theo nhu cầu hiện tại của bạn