Tour Guide

Ứng dụng kết nối giúp khách du lịch tìm thấy

hướng dẫn viên du lịch phù hợp

tourguide-mockup

Thị trường

USA

Ngành công nghiệp

Du lịch

Nền tảng

Ứng dụng di động

Base Country

USA

Industry

Travel

Platform

Mobile Development

Ứng dụng di động này giúp khách du lịch và đại lý điều hành tour du lịch tìm thấy hướng dẫn viên du lịch phù hợp. Họ có thể đăng các yêu cầu công việc của họ lên thị trường và hướng dẫn viên du lịch có thể đặt giá thầu cho các công việc. Họ thậm chí có thể trực tiệp liên hệ với hướng dẫn viên du lịch.

GIẢI PHÁP

Công nghệ sử dụng:
React Native, Firebase Services, AWS

Xây dựng trên

TÍNH NĂNG

Đa dạng về tính năng: Chức năng so khớp nhu cầu, marketplace, hồ sơ hướng dẫn viên, hồ sơ khách hàng, kế hoạch Tour, các gói đăng ký

40%

Cost reduce

300%

Faster work

600,000+

Transferee served

40%

Cost reduce

300%

Faster work

600,000+

Transferee served

CÁC SẢN PHẨM KHÁC

Các dự án thành công đã được thiết kế và phát triển hiệu quả nhất tại BigIn

CÔNG CỤ ƯỚC TÍNH

Công cụ hiệu quả để bạn ước tính chi phí phát triển phần mềm cùng các chuyên gia tại BigIn dựa theo nhu cầu hiện tại của bạn