Vedana – Service Booking

Ứng dụng di động để kết nối người tiêu dùng

và nhà cung cấp dịch vụ

vedana-mockup

Thị trường

Việt Nam

Ngành công nghiệp

Dịch vụ trực tuyến

Nền tảng

Ứng dụng di động

Base Country

Virginia, USA

Industry

Booking Service​

Platform

Mobile Development

Verdana sử dụng một ứng dụng di động để kết nối người tiêu
dùng và nhà cung cấp dịch vụ. Ứng dụng này giúp người tiêu
dùng đặt các dịch vụ massage, spa, cắt tóc, vv,..

GIẢI PHÁP

Công nghê sử dụng:
Flutter, Firebase Cloud Messaging (FCM), AWS

Built with

TÍNH NĂNG

Tích hợp nhiều tính năng đa dạng như: Công cụ đặt chỗ, hồ sơ người tiêu dùng và nhà cung cấp dịch vụ, bảng điều khiển & báo cáo, thanh toán trực tuyến và nền tảng xã hội – nhắn tin.

40%

Cost reduce

300%

Faster work

600,000+

Transferee served

40%

Cost reduce

300%

Faster work

600,000+

Transferee served

CÁC SẢN PHẨM KHÁC

Các dự án thành công đã được thiết kế và phát triển hiệu quả nhất tại BigIn

CÔNG CỤ ƯỚC TÍNH

Công cụ hiệu quả để bạn ước tính chi phí phát triển phần mềm cùng các chuyên gia tại BigIn dựa theo nhu cầu hiện tại của bạn