Law Firm – Entrepreneur Library

Hệ thống quản lý nội dung được thiết kế như một thư viện luật

luat-mockup

Thị trường

Việt Nam

Ngành công nghiệp

Luật

Nền tảng

Trang web

Base Country

Virginia, USA

Industry

World Wide Relocation Service

Platform

Web Development

Đây là một CMS đặc biệt (Hệ thống quản lý nội dung) được thiết kếriêng để cung cấp luật kinh doanh, thủ tục và tài liệu cao cấp, quản lý nhân viên và dịch vụ khách hàng.

GIẢI PHÁP

Trang web được triển khai để đáp ứng các yêu cầu xem, quản lý các loại tài liệu với tính bảo mật và ổn định cao.

Công nghệ sử dụng: Laravel 5 và Mongo DB là nền tảng của CMS. Phần giao diện web được xây dựng với Bootstrap, HTML 5, CSS 3 và jQuery.

Xây dựng trên

TÍNH NĂNG

Cùng với bộ tính năng CMS, có một ví nhỏ được tích hợp vào hệ thống để khách hàng có thể mua các tài liệu cao cấp.

40%

Cost reduce

300%

Faster work

600,000+

Transferee served

40%

Cost reduce

300%

Faster work

600,000+

Transferee served

CÁC SẢN PHẨM KHÁC

Các dự án thành công đã được thiết kế và phát triển hiệu quả nhất tại BigIn

CÔNG CỤ ƯỚC TÍNH

Công cụ hiệu quả để bạn ước tính chi phí phát triển phần mềm cùng các chuyên gia tại BigIn dựa theo nhu cầu hiện tại của bạn