model-Logo

CastMe – Model Connection

Ứng dụng di động để kết nối trực tuyến người mẫu và các thương hiệu

model-mockup

Thị trường

USA

Ngành công nghiệp

Dịch vụ trực tuyến

Nền tảng

Ứng dụng di động

Base Country

Virginia, USA

Industry

World Wide Relocation Service

Platform

Web Development

CastMe sử dụng ứng dụng di động để kết nối trực tuyến các người mẫu và thương hiệu. Ứng dụng này giúp khách hàng của chúng tôi xác minh các người mẫu. Người mẫu có thể tối đa hóa thu nhập, tăng thương hiệu và hình ảnh cá nhân với các khách hàng doanh nghiệp và các thương hiệu hàng đầu.

GIẢI PHÁP

Công nghệ sử dụng:

React Native, Firebase Services, AWS.

Built with

TÍNH NĂNG

Đa dạng về tính năng bao gồm: Nền tảng xã hội, hồ sơ người mẫu, hồ sơ khách
hàng, danh mục người mẫu, thanh toán trực tuyến

40%

Cost reduce

300%

Faster work

600,000+

Transferee served

40%

Cost reduce

300%

Faster work

600,000+

Transferee served

CÁC SẢN PHẨM KHÁC

Các dự án thành công đã được thiết kế và phát triển hiệu quả nhất tại BigIn

CÔNG CỤ ƯỚC TÍNH​

Công cụ hiệu quả để bạn ước tính chi phí phát triển phần mềm cùng các chuyên gia tại BigIn dựa theo nhu cầu hiện tại của bạn​