MicrosoftTeams-image (2)

ARC Relocation

Dịch vụ vận chuyển, tái định cư được tin tưởng bởi các công ty, tập đoàn hàng đầu thế giới

MicrosoftTeams-image (1)

Thị trường

USA

Ngành công nghiệp

Dịch vụ tái định cư

Nền tảng

Trang web

Base Country

Virginia, USA

Industry

World Wide Relocation Service

Platform

Web Development

Một hệ thống web phức hợp cho phép công ty cung cấp các dịch vụ tái định cư quản lý các khách hàng, đối tác và nhà cung cấp. Hệ thống còn cho phép các tùy chỉnh linh hoạt theo các yêu cầu kinh doanh.

GIẢI PHÁP

Để quản lý được hàng trăm khách hàng với các ngành nghề và chính sách khác nhau. Độ tùy biến là ưu tiên hàng đầu giúp doanh nghiệp điều chỉnh các biểu mẫu và quy trình phù hợp cho các khách hàng của mình.

Công nghệ sử dụng:

Python, PHP/Laravel 5, VueJS, HTML5 và CSS3 là bộ khung nền tảng cho Front End trong khi hệ Back End được phát triển với PosgreSQL và NodeJS.

Xây dựng trên

THẾ MẠNH

Giao diện và trải nghiệm hiện đại.
Ứng dụng giúp nâng cấp quá trình tìm kiếm, duyệt và nhập liệu. Các trải nghiệm về UI/UX là yếu tố tiên quyết để đối tác thu hút được các khách hàng tiềm năng.

40%

Giảm thiểu chi phí

300%

Tốc độ giải quyết

600,000+

Khách hàng

40%

Cost reduce

300%

Faster work

600,000+

Transferee served

Chúng tôi đã làm việc cùng BigIn trong 2 năm và họ đã thực sự biến ý tưởng của chúng tôi thành hiện thực. Họ chính là một trong những lý do mà ARC nhận được Giải thưởng Công nghệ và Kiến tạo. Tôi đã học hỏi được thêm nhiều thứ sau quá trình hợp tác cùng BigIn và nhận ra tầm quan trọng của “những mối quan hệ thực sự” trong kinh doanh!

Bill Mulholland
Founder tại ARC Relocation

CÁC SẢN PHẨM KHÁC

Các dự án thành công đã được thiết kế và phát triển hiệu quả nhất tại BigIn

CÔNG CỤ ƯỚC TÍNH

Công cụ hiệu quả để bạn ước tính chi phí phát triển phần mềm cùng các chuyên gia tại BigIn dựa theo nhu cầu hiện tại của bạn