CHƯƠNG TRÌNH CHIA SẺ

Cách tạo ra
KHÁCH HÀNG

TRUNG THÀNH

Đối tượng phù hợp

Phù hợp với tất cả Cá nhân, Doanh nghiệp 

Thấu hiểu Nổi đau 

của Cá nhân, Doanh nghiệp

Buổi chia sẻ mang lại

lợi ích thiết thực

Bức Tranh Tổng Quát

Về việc thực trạng quản trị mối quan hệ với khách hàng trong doanh nghiệp để có chiến lược chăm sóc phù hợp.

Phân Tích Lý Do

Phân tích lý do, đưa ra phương hướng, giải pháp cho bài toán khách hàng rời bỏ.

Quản Lý Hoạt Động

Lưu trữ, phân loại, tiếp cận, và quản lý hiệu quả hoạt động tiếp thị và chăm sóc khách hàng.

Xây Dựng Thương Hiệu

Được gợi ý những giải pháp nâng cao trải nghiệm khách hàng và phát triển bền vững cho doanh nghiệp. Mỗi một phần của bài chia sẻ là những trải nghiệm thú vị của diễn giả.

Cam kết 

sau buổi chia sẻ

Kết thúc buổi chia sẻ, người tham dự sẽ nắm được hướng xây dựng hệ thống chăm sóc khách hàng bài bản.

Thông tin về

Người chia sẻ

Nguyễn Thế Tuân

Giám đốc phát triển kinh doanh – Công ty TNHH Bigin

Để Lại Thông Tin Đăng Kí

Sau khi đăng ký, Quý doanh nghiệp sẽ nhận được mail xác nhận.